UNIFORME

Uniforma je obleka vloge, biti mora kakovostna, prave velikosti in ustrezati vsem potrebam uporabnika. Tkanine morajo biti vzdržljive, kroji udobni, barve obstojne, odražati morajo delo uporabnika in biti vsaj tako lepe, da bi se Slovenke spet lahko zaljubljale v moške v uniformah. Lea Pisani za vas pripravi tudi zahtevno tehnično specifikacijo, pripravljeno za javni razpis. Je avtorica nove celostne podobe redarjev Slovenije, delavcev podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Kmalu bodo vsi naši prijatelji na AMZS (uslužbenci) oblečeni v oblačila, ki jih je oblikovala Lea. V sodelovanju s kostumografom Alanom Hraniteljem je izpeljala več projektov službenih oblačil – celostno podobo za Žale, Slovensko turistično organizacijo, Ljubljanski potniški promet. Zanimata jo vpliv videza na uspeh posameznika in oblikovanje podobe v skladu z osebnostnimi lastnostmi posameznika ali profesionalnimi sposobnostmi uporabnika uniforme.