SEMINARJI IN INTERAKTIVNE DELAVNICE

Obleka je kultura, stvar časa, stvar naroda. In izbira socializiranega človeka.

smartfin_202

Izobraževanje – kaj lahko pričakujem?

Udeležba na izobraževalnih dogodkih sproži proces oblikovanja celovite podobe, ki je v skladu z vašimi naravnimi danostmi, sposobnostmi, osebnostjo, predvsem pa z vašim načinom življenja in dela. Številni udeleženci seminarjev, delavnic so s svojimi osebnimi zgodbami in novim videzom najboljši »ambasadorji« pridobljenih znanj.  Za reference pišite na lea.pisani@siol.net.

Leine stranke so vsi, ki veliko komunicirajo z drugimi:  farmacevti, tekstilni trgovci, podjetniki, poslovneži, menedžerji, zdravniki, frizerke, ministri, sekretarji in drugi delavci v upravi.

seminarji in interaktivne delavnice k besedilu

Cilj

Celovita podoba, izražena vizualna identiteta posameznika, usklajena z vizijo podjetja.

Zakaj

 • ljudje se raje družijo z urejenimi osebami
 • vsi se najprej pogledamo in nato spregovorimo
 • vsi se vsako jutro oblečemo, zato je dobro, da o obleki nekaj vemo
 • bolj urejeni samozavestneje komunicirajo
 • ker s primerno, ugledno podobo in izbornim vedenjem dvigujemo ugled podjetja

Spoznali boste

 • kako lahko vaša podoba govori o uspehu (govorica barv, oblačil in dodatkov)
 • kako oblikovati sproščeno poslovno podobo za vaš način življenja in dela
 • kako svojo podobo prilagajati različnim poslovnim priložnostim
 • primerna in neprimerna oblačila za vaše poslovno okolje
 • osnove osebne urejenosti
 • osnove bontona in mimike telesa

Pričakovani rezultati

 • podoba, ki je v skladu z vizijo podjetja
 • poznavanje ravni oblačenja in izbira primerne podobe za vsako priložnost
 • oblikovanje podobe, ki odraža pozitivne osebnostne lastnosti
 • boljša komunikacija za dosego osebnih ciljev in ciljev podjetja
 • primerno vedenje za odlične poslovne odnose

Priročnik

Po zaključku izobraževanja izdelamo priročnik, ki ga oblikujemo skupaj s slušatelji že na delavnici. Dobro izdelan priročnik bo v korist tako vodilnim kot zaposlenim. Opisana so primerna oblačila za vaše poslovne priložnosti ter detajli o osebni urejenosti in osnovnih pravilih komuniciranja.