To spletno mesto za vas pripravlja IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI, S. P. Podatki o podjetju in njegovih proizvodih ter tretjih osebah in njihovih proizvodih, zbrani na tem spletnem mestu, so pripravljeni z veliko mero skrbnosti, vseeno pa obstaja možnost, da pri dodajanju vsebin ali kakršnihkoli drugih spremembah na spletnem mestu pride do napak, za kar se obiskovalcem spletnega mesta iskreno opravičujemo. Z obiskom tega spletnega mesta vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema pogoje uporabe spletnega mesta leapisani.si.

Vsebina in izključitev odgovornosti
Vse vsebine na spletnem mestu leapisani.si so informativnega značaja. IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI, S. P. se obvezuje, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da bodo podatki na spletnem mestu ažurni, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, proizvoda ali opisanega postopka. Prav tako IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI, S. P. ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI, S. P. v nobenem primeru ni in ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, prek katere je mogoče dostopati do spletnega mesta leapisani.si, ki so posledica uporabnikovega obiska spletnih strani ali njihove kakršnekoli uporabe. IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI, S. P. ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta leapisani.si. IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI, S. P. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletnega mesta leapisani.si kadarkoli, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Pravno obvestilo
Vse pravice spletnega mesta leapisani.si so pridržane. Vsa slikovna in pisna gradiva in informacije na spletnem mestu leapisani.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine, katerih vsebine so vključene na spletno mesto leapisani.si. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu leapisani.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta leapisani.si v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja. Pravno obvestilo in pogoje uporabe spletnega mesta lahko IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI, S. P. kadarkoli spremeni ter so za uporabnike zavezujoči v vsakokrat spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI, S. P. uporablja tehnologijo piškotkov, s pomočjo katerih omogoča sledenje vaši poti po njenem spletnem mestu, da bi ga naredili kar najbolj uporabnikom prijaznega. Ti podatki so anonimne narave in vas ne moremo povezati z vašim načinom uporabe strani. Sami lahko spletni brskalnik nastavite tako, da onemogoči delo s piškotki ali da vas opozori, kadar so piškotki poslani. Za namene statistike si IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI S.P. pridržuje pravico pridobivanja zgolj tistih podatkov obiskovalcev njenega spletnega mesta, iz katerih niso razvidne individualne lastnosti posameznika. IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI S.P. jamči in se obvezuje, da bo te osebne podatke varovala kot zaupne skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatkov, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen, s katerim ste nam jih posredovali. Zasebnost in varnost osebnih podatkov na strani pooblaščenih izvajalcev Inspira komunikacije je skupaj z IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI S.P. vzdrževalec informacijskega sistema leapisani.si ter za IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI S.P. opravlja naloge s področja vzdrževanja in nadgradnje portala, ter morebitna druga zunanja podjetja, ki za IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI S.P. opravljajo določene dejavnosti v okviru portala, se zavezujejo, da obdelujejo osebne podatke samo v okviru pooblastil IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI S.P. ter jih ne obdelujejo in ne smejo obdelovati za noben drug namen. Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI S.P. lahko zaradi varnostnih razlogov in zagotavljanja nemotene uporabe njenega spletnega mesta vsem uporabnikom uporablja programe za spremljanje prometa in identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakršnegakoli drugega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko informacije iz teh virov uporabijo za identifikacijo posameznikov.

Zunanje povezave
Vsebine na spletnem mestu leapisani.si lahko vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so druga spletna mesta, posamezne spletne strani in drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletnih strani www.leapisani.si ne morejo domnevati, da spletne strani, do katerih spletno mesto ponuja povezave, upoštevajo enaka načela spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot jih upošteva IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI, S. P.. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI, S. P. za vse primere izključena.

Nepričakovani oglasi
Ob obisku našega spletnega mesta lahko vaš spletni brskalnik prikazuje nepričakovane oglase. Te oglase najverjetneje proizvajajo druge spletne strani ali druga programska oprema, nameščena v vašem računalniku. IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI, S. P. ne odobrava in ne priporoča proizvodov ali storitev, ki se prikazujejo v nepričakovanih oglasih v vašem računalniku med obiskom našega spletnega mesta.

 Avtorske pravice
To spletno mesto vsebuje gradivo, zaščiteno z avtorskim pravom. Za to gradivo sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih pravic obdržijo pravico reprodukcije in distribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali distribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Tako zaščiteno gradivo se kljub temu lahko citira in uporablja dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih pravicah, ki v splošnem dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene, kot so učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

Kontakt: IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI, S. P., DOL PRI VOGLJAH 2 E , 6221 DUTOVLJE

 

GDPR

Lea Pisani, s. p., (v nadaljevanju “ponudnik”) se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika spletne strani www.leapisani.si.si v skladu z ZVOP-1. Upravljavec strani je IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI, S. P., naslov: DOL PRI VOGLJAH 2 E , 6221 DUTOVLJE, DDV ID: SI73259551

Splošno

Zavedamo se, da je varovanje osebnih podatkov eno izmed pomembnih področij, zato naše podjetje temu namenja veliko skrb in pozornost.

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega mesta www.leapisani.si., zbrani osebni podatki bodo uporabljeni izključno v namene obveščanja o poteku naročila (samo v primeru, ko obiskovalec v spletni trgovini leapisani.si. opravi nakup) in v primeru strinjanja tudi za informiranje o posebnostih, novostih na spletni strani leapisani.si. ter za prilagojene ponudbe izdelkov posamezniku. Podjetje spoštuje zaupnost in zasebnost osebnih podatkov, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

 

Uporaba osebnih podatkov – katere podatke zbiramo?

Ponudnik za potrebe opravljanja storitev, ki jih nudi, ali izvedbo spletnega nakupa zbira, vodi in obdeluje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek,
 • naslove za dostavo,
 • naziv pravne osebe ali naziv podjetja (če je uporabnik pravna oseba),
 • davčno številko (če je uporabnik pravna oseba),
 • naslov elektronske pošte,
 • geslo v šifrirani obliki,
 • kontaktno telefonsko številko,
 • državo bivanja,
 • anonimiziran IP obiskovalcev spletne trgovine,
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini,
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno naknadno vnese v svoj profil.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Lea Pisani, s. p., ne odgovarja.

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke (naštete pod uporabo osebnih podatkov zgoraj) ponudnik zbira za potrebe izpolnitve storitev, ki so na voljo na spletni strani www.leapisani.si. Ti podatki so potrebni za izdajo računa, za potrebe zaključitve naročila in za izvršitev dostave naročenih izdelkov. S prijavo na elektronske novice vas bomo do preklica obveščali o novostih in akcijah na spletni strani ter za občasno pošiljanje prilagojene ponudbe izdelkov za posameznika. Podatke v anonimizirani obliki lahko uporabimo za namene statističnih analiz.

 

Kdo ima dostop do osebnih podatkov

Ponudnik podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim partnerjem, s katerimi ima ponudnik (Lea Pisani, s. p.) sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so zakonsko vezani istim standardom varovanja osebnih podatkov kot ponudnik. Ponudnik osebne podatke zbira z izrecno privolitvijo ali soglasjem posameznikov, soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in z vsebino, s katero so bila dobljena.

Pogodbeni partnerji, ki jim lahko posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev marketinga,
 • ponudniki za pošiljanje elektronske pošte in sms-sporočil,
 • tiskarne za izdelavo promocijskega materiala,
 • programerji in vzdrževalci spletne strani,
 • računovodski servis,
 • poslovni programi za izdajo računov,
 • dostavne službe in pošta.

Pogodbeni partnerji smejo osebne podatke obdelovati samo za namene podjetja Lea pisani, s. p., in samo v okviru naših navodil. Osebne podatke nikakor na smejo obdelovati za lastne namene. Skupaj s svojimi zaposlenimi so zavezani varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države.

 

Kdo je zbiratelj osebnih podatkov?

Zbiratelj osebnih podatkov na spletni strani www.leapisani.si je podjetje Lea Pisani, s. p.

 

Kako dolgo hranimo osebne podatke

Osnovne osebne podatke hranimo ves čas oz. do preklica uporabnika na naši spletni strani.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo ves čas oz. do preklica vaše privolitve.

Podatki o izdanih računih se morajo hraniti 10 let od izdaje.

Po preteku roka hrambe osebne podatke učinkovito in skrbno izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da so obdelani na način, da jih nikakor ni več mogoče prepoznati ali jih povezati z vami.

 

Pravica do obveščanja in izbrisa

Pravico imate do informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: lea.pisani@imageconsulting.si ali nam pošljite zahtevek po pošti.

Obvestila o stanju naročila: Pridržujemo si pravico, da vas na telefonsko številko, ki ste jo vpisali v postopku naročila (z sms-sporočilom), ali na vpisani elektronski naslov obvestimo, ko je vaše naročilo odpremljeno ali ko je naročilo pripravljeno za osebni prevzem. Če artikli za osebni prevzem niso bili prevzeti več kot 2 dni po oddaji naročila, si pridržujemo pravico klica na posredovano telefonsko številko, sms-obvestilo ali obvestilo po elektronski pošti, kot opomnik za prevzem artiklov.

Obvestila: Po prijavi na obvestila bosta vaše ime, telefonska številka in elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljena v marketinške namene in za pošiljanje prilagojene ponudbe izdelkov, dokler se ne odjavite s prejemanja obvestil. Na prejemanje obvestil ste prijavljeni le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo na obvestila.

Odgovarjanje na vaša povpraševanja: Pridržujemo si pravico uporabe elektronskega naslova ali telefonske številke za komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja.

Obvestilo ob izdaji predračuna: Pridržujemo si pravico, da vas na elektronski naslov, ki ste ga vpisali v postopku naročila pri plačilu po predračunu, obvestimo do največ trikrat v roku 15 dni od izdaje.

Iz baze prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na lea.pisani@imageconsulting.si ali s klikom na povezavo »Odjavi se tukaj« na dnu poslanega promocijskega elektronskega sporočila.

Vsak posameznik, katerega osebne podatke ponudnik zbira, hrani in obdeluje, ima glede teh podatkov naslednje pravice:

 • pravica do pozabe – Če posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje obdelovalec, obdelujejo, in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo;
 • pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki;
 • pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo;
 • pravica do prenosljivosti – Posameznik lahko, če to želi, od obdelovalca zahteva, da mu njegove osebne podatke, ki jih je posredoval upravljavcu, zagotovi v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki;
 • pravica do pravnega sredstva in sankcije – Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Prav tako ima pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa, v primeru neukrepanja nadzornega organa pa ima pravico do odškodnine in odgovornosti;
 • pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave;

pravica do umika soglasja – Posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

 

Izvajanje politike zasebnosti

Ponudnik ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine www.leapisani.si. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik podjetju poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Podjetje bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varovalo tudi v primeru preklica registracije.

 

Varstvo otrok

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov.

Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

 

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki zadevajo uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na naslov podjetja ali na elektronski naslov lea.pisani@imageconsulting.si.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Podjetje osebne podatke posameznika hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Uporabnik lahko prekliče soglasje za prejemanje elektronskih sporočil (kar stori s pisno zahtevo ponudniku na elektronski naslov lea.pisani@imageconsulting.si) ali zahteva, da podjetje njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbriše, tako da v celoti izbriše njegov uporabniški profil pri ponudniku.

 

Dodatno

Ponudnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Ponudnik ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Ponudnik teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Ponudnik podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske elektronske pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil in za marketinške namene, za katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo izrecno soglašal. Ponudnik lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Ponudnik bo dostavni službi zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku, naslov za dostavo, telefonsko številko za obvestilo o dostavi paketa in/ali reševanje težav pri dostavi in naslov elektronske pošte za obvestilo o statusu dostave paketa).

Po elektronski pošti bo ponudnik stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

 

Google Analytics

Spletna stran uporablja storitev Google Analytics, spletno analizo storitve Google Inc. (»Google«). Google Analytics uporablja »piškotke«, ki so besedilne datoteke, ki so shranjene v vašem brskalniku in ki omogočajo analizo pri uporabi vaše spletne strani. Informacije o vašem obisku spletnega mesta, ki jih je piškotek zabeležil (vključno z vašim naslovom IP), se pošlje v Google strežnik. Funkcija anonimiziranja “_anonymizeIp ()” se uporablja za naslov IP na spletnem mestu, tako da bo Google naslov shranil in obdelal le v skrajšani obliki z zadnjimi 8 števkami. Google bo podatke, posnete za ovrednotenje vašega obiska na spletnem mestu, uporabil za zbiranje poročil o vaši dejavnosti brskanja za skrbnike spletnega mesta in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo spletnega mesta in interneta. Google bo te podatke posredoval tudi tretjim osebam, če je to potrebno, če to predpisuje zakon ali če tretje osebe obdelujejo te podatke v imenu Googla. Google vašega IP-naslova nikoli ne bo povezal z drugimi Googlovimi podatki. Snemanje in shranjevanje podatkov s strani Google Analytics na splošno lahko kadar koli preprečite z razširitvijo brskalnika, ki je na voljo na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=com, kar bo še naprej učinkovito. Z uporabo te spletne strani izjavljate, da se Googlu strinjate z obdelavo podatkov, pridobljenih o vas, na zgoraj opisani način in za navedeni namen. Če ne želite, da bi bili podatki o vašem obisku na tem spletnem mestu poslani v storitev Google Analytics, lahko tukaj prenesete razširitev za svoj spletni brskalnik http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=com.

 

Uporaba Facebook socialnih vtičnikov

Spletna stran uporablja tudi vtičnike za spletno stran socialne mreže facebook.com, ki jo upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (“Facebook”). Če dostopate do ene od naših spletnih strani, ki uporablja enega od teh vtičnikov, se na strežnike Facebook ustvari povezava, vtičnik pa je prikazan na strani, ker so ti podatki sporočeni v vaš brskalnik. Kot rezultat, na Facebook strežniku pošljemo informacije o tem, katere naše spletne strani ste obiskali. Če ste trenutno prijavljeni v Facebook, Facebook te informacije dodeli v svoj osebni uporabniški račun Facebook. Ko uporabljate funkcije vtičnika (npr. S klikom na gumb »Všeč mi« ali dodajanjem komentarja), so ti podatki dodeljeni tudi vašem Facebook računu. To lahko preprečite tako, da se pred uporabo vtičnika odjavite iz Facebooka. Več informacij o tem, kako Facebook shrani in uporablja vaše podatke, o svojih pravicah v zvezi s tem in o možnostih za zaščito vaše zasebne krogle v Facebookovih podatkih o varstvu podatkov, lahko najdete. Facebooka:http://www.facebook.com/policy.php

 

Piškotki

Piškotki niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah, mobitelih shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Novo je zgolj to, da z novo zakonodajo (ZEKom-1) prihaja do sprememb glede obveščanja oz. soglašanja obiskovalcev z njihovo uporabo.

 

Kaj so piškotki?

So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

 

Zakaj so piškotki potrebni?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in preprostejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:

– za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske;

– za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora izdelkov in ponudbe ter njihove primerjave;

– na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene;

– za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), kar omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi;

– za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani;

– za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja …).

 

Onemogočanje piškotkov

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Če piškotke izklopite, leapisani.si ne bo deloval popolno oz. bodo nekatere funkcionalnosti onemogočene.